Archive for the ‘Opinion’ Category

Vrtěti pučem: Erdogan a konec sekulárního Turecka

Monday, July 18th, 2016

Když v roce 2014 Erdogan vyměnil premiérské křeslo za post prezidentský, rozjel sérii represivních praktik, které si v ničem nezadají s postupy nastupujících fašistických a komunistických režimů. Kohokoliv, kdo jej jakkoliv kritizuje, či nedej bože zesměšní (a to ani nemusí být v Turecku, srandu z něj si nelze dělat ani třeba v Německu), obviní z terorismu, případně ze snahy o svržení vlády. Prostřednictvím zastrašování a soudních žalob likviduje občanskou společnost, nezávislé deníky, nevládní organizace. Když letos v únoru Ústavní soud rozhodl, že zatčením dvou novinářů z předního opozičního deníku došlo k porušení jejich občanských práv, pohrozil Erdogan Ústavnímu soudu zrušením.

Erdogan

Erdogan

Abychom pochopili Erdoganovu nevraživost vůči nezávislým soudům, je třeba vědět, že turecké soudnictví se až doposud tradičně drželo přísně sekulárních principů, které jsou zakotveny v turecké ústavě. Proto také Ústavní soud zrušil již dvě strany, jejichž byl Erdogan členem, a sice Stranu blahobytu v roce 1998 a Stranu ctnosti v roce 2001, předchůdkyně dnešní vládní Strany spravedlnosti a rozvoje (AKP). V roce 2008 Ústavní soud Turecka projednával žádost generální prokuratury, podle které je AKP centrem aktivit namířených proti laickému charakteru republiky, usiluje o nastolení islámského státu, udržuje kontakty s islamistickými stranami zakázanými v devadesátých letech a snaží se infiltrovat do státních struktur. Kromě zrušení strany generální prokurátor také požadoval, aby 71 politikům strany AKP, včetně tehdejšího premiéra Erdogana, byla na pět let zakázána politická činnost. K rozpuštění strany tehdy nedošlo, mocenský boj mezi AKP a sekularisty v armádě, soudnictví a akademické sféře pokračoval. Skončí však patrně již tento týden.

Po pátečním pokusu o puč, který mohl být stejně tak reálný, jako pouze dobře zinscenovaný, Erdogan rozjel čistku, jaká nemá od pádu komunismu v Evropě obdoby. Během třech dnů (!) bylo propuštěno 8777 zaměstnanců ministerstva vnitra, 30 z 81 guvernérů provincií země, 52 pracovníků státní správy a 16 právních poradců. Podle dalších tureckých sdělovacích prostředků jsou odvoláváni z pozic také členové pobřežní stráže. Zatčeno bylo prozatím 7543 lidí, včetně 6038 vojáků nejrůznějších hodností, 100 policistů, 755 soudců a prokurátorů a 650 civilistů. Podle agentury AFP zatýkání pokračuje, byly vydány zatykače až na 3000 soudců a prokurátorů. Jestli takhle nevypadá začátek diktatury, pak netuším, co by ještě měl udělat. Reálný puč probíhá právě teď, v režii Erdogana.

Aktualizace 20.7. 2016: Čistky se dotkly už více než 50 000 vojáků, policistů, soudců, státních zástupců, učitelů a státních úředníků, kteří byli buď zatčeni, vyhozeni z práce či odvoláni ze svých funkcí. Turecká vysokoškolská rada nařídila 1 577 děkanům státních i soukromých univerzit v zemi, aby podali rezignaci, odvoláni byli čtyři univerzitní rektoři.

Rekomando: Gravity || Spoken Word on Atheism

Thursday, July 14th, 2016

So… if God really cares, but belief is a prerequisite then why doesn’t he appear, take my doubt and sequester it?

With a public miracle or a television appearance LIVE at 6, I’d be a faithful adherent.
This might offend believers and I’m sorry about that but I’m going to carry on heedless
if faith is paramount and science needless then hell must be full of overachievers
you see it seems to me that if belief is key then hell must be one hell of a party
the great minds are there, I’ve no doubt about it I’ll take this time though to discuss the devout.

They might seem fine but it can’t be denied they talk to an omnipotent man in their mind
I sit back politely witnessing the absurd as decisions are being made based on voices unheard
I’m going to clarify now so you don’t misconstrue what I’m saying
ask any proud believer, this is essentially what they’re stating.
They want to get to heaven which is reliant on them behaving
but the law of their lord is not open to debating
so when push comes to shove the law or our land is a plaything
they play by their own rules and we’re expected to placate them
there’s a voice in their head and they follow its will
and that’s fine when it says give to charity but sometimes it says kill and if its will is to kill then they are willing and able, they literally invented murder, just read Cain and Abel.
This ideology is frighteningly unstable, we need to educate people beyond this dangerous fable.

I know what’s coming next.

“Yeah but if you’d seen what I’ve seen you wouldn’t be making such a scene I’ve experienced miracles man, God moved through me”

Well that’s great.. but with just a little read you’d see your miracles can be explained by basic psychology.

You see..

When you avoid proof and keep your distance there’s a reason for that, they call it cognitive dissonance and when you decry facts to justify what you believe in there’s a name for that too, it’s called illogical reasoning, these are defence mechanisms to avoid an emotional upheaving your mind will do almost anything to keep you believing.

Now while I’m on the topic I’ll address the agnostics sitting on the fence wondering why I’m so caustic they say:

“Bro. Stop being such a dick it doesn’t affect us man just let people think what they think”

But it does affect us. Consider the time and lives wasted if it weren’t for religion we mightn’t have had the dark ages
we could have conquered poverty and be flying around in spaceships instead we’re earthbound bickering about gay relations.

I’ll finish soon and I won’t go on but I know an author more enlightening than John, his name is Dawkins he uses logic you can’t refute
I recommend his books, they helped free my mind from recluse.

It’s time we face facts.

The universe is cold and uncaring which implies that we’re alone and it’s scary I can’t deny that but if you like it or not it’s still the truth. Deny gravity but you’ll still fall off the roof.

Poem by Harley Neville

Music by Mike Newport: www.mikenewport.com
Edited by Craig Macintosh

FILIP FUCHS R.I.P.

Tuesday, January 12th, 2016

Píše se to těžko, ale odešel náš skvělý kamarád. V sobotu 9. ledna zemřel ve věku 40 let Filip Fuchs, autor fanzinu Hluboká orba, kytarista a zpěvák kapel Mrtvá budoucnost či See You in Hell, jedna z naprosto zásadních postav české hardcore-punkové DIY scény.

Filip Fuchs

Filip Fuchs

Poslední rozloučení s Filipem proběhne v pátek 15.1.2016 v 16:15 v krematoriu na Jihlavské ulici 1 v Brně a večer pak proběhne koncert na uctění jeho památky, kde zahrají Ctib, Evidence Smrti, Lycanthrophy, Sheeva Yoga, Yarvar Cocha, Kutya Harap. Vstup bude dobrovolný a veškerý výtěžek bude pro manželku Kristýnu a Filipovy děti. V mysli jsme s nimi. R.I.P. Filip.

Odešel Jan Bezděk aka Ice B

Sunday, November 22nd, 2015
Ice B

Ice B

Odešel dobrý kámoš, neskutečný šílenec, výborný MC/zpěvák kapely Elektrick Mann. Rád vzpomínám na společnou civilku na ZUŠ v Rožnově, poté co jsme odmítli nástup na vojenskou službu. Velká škoda jeho života. Upřímnou soustrast rodině :(

Support Charlie Hebdo!

Wednesday, January 7th, 2015

Absolutně nedávám fanatiky jakéhokoliv ražení, ať již se ohánějí Mein Kampfem, Biblí, Koránem, Komunistickým manifestem či jinou sbírkou jiných názorů – svoboda projevu je základním lidským právem a žádný slovní či obrazový projev, jakkoliv kritický či zesměšňující výše uvedené, nesmí být považován za záminku k ospravedlnění násilí. Ať žije svoboda projevu! Ať žijí Monty Python! Ať žije Bill Hicks! Ať žije Charlie Hebdo!

Je suis Charlie

Je suis Charlie

I absolutely despise any fanatics of any kind, whether they worship Mein Kampf, Bible, Koran, Communist Manifesto or other collection of other opinions – freedom of expression is a fundamental human right and no verbal or visual expression, no matter how critical or mocking to the above, can be considered as a pretext to justify violence. Long live freedom of speech! Long live Monty Python! Long live Bill Hicks! Long live Charlie Hebdo!

Prohlášení Kliniky: Vyklizení nás nezastaví

Saturday, December 13th, 2014

Přináším prohlášení autonomního centra Klinika, kterému tímto vyjadřuji svou podporu.

V úterý 9. 12. byla budova bývalé kliniky v Jeseniově ulici v Praze po deseti dnech vyklizena a je znovu prázdná. Pro nás vyklizením nic nekončí. Ukázalo se totiž, že Praha autonomní sociální centrum skutečně potřebuje.

Správci budovy z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) dorazili k objektu bývalé kliniky za masivní asistence policie v dopoledních hodinách. Přemrštěný zásah, jímž se naplnila slova generálního ředitele ÚZSVM Františka Dittricha, že bude lepší nechat dům prázdný, než aby se v něm uskutečňovaly záměry iniciativy Klinika, chápeme jako další výraz arogance státní moci. Od začátku odmítali komunikovat, označovali nás za „recidivisty“. A je ostatně příznačné, že k zásahu došlo den poté, co se objevily pochybnosti o převedení kliniky do vlastnictví Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS).

Policie u Kliniky

Policie u Kliniky

Stát ani jeho represivní složky ale nedokážou zadusit tyto pochybnosti o nakládání s majetkem, stejně jako nemohou zastavit naši iniciativu. Vyklizení Kliniky chápeme jako dočasné a budeme o ni dál bojovat. Během jejího dosavadního fungování se ukázalo, že jsme svépomocí schopni i bez dotací, grantů nebo eurofondů naplňovat cíle, které jsme předložili v projektu Kliniky. To by se však nikdy nepodařilo bez vlny podpory, již jsme se stali svědky. Klinikou, v níž se každý den odehrávaly diskuze, koncerty a výstavy, prošly během pár dnů stovky lidí, pozitivní reakce i materiální podporu jsme dostávali od sousedů ze Žižkova. Deset dní na Klinice ukázalo, že principy vzájemné pomoci a solidarity zdaleka nejsou jen frázemi, které současný režim dokázal zbavit veškerého obsahu.

Za příklad takové solidarity považujeme i ohlas na vyklizení Kliniky. Jen pár minut po začátku vyklízení se před Klinikou sešlo více než sto lidí včetně rodin s dětmi. Zhruba sedmdesát lidí se pak spontánně vydalo pochodem na zasedání zastupitelstva MČ Praha 3, kde prosadili zařazení tématu autonomního sociálního centra na začátek programu jednání. Po téměř tříhodinovém rokování, na kterém vystoupili jak zástupci Iniciativy, tak místní obyvatelé, kteří je podporovali, zastupitelstvo odsouhlasilo, že projekt autonomního centra Klinika podpoří a bude s jeho zástupci jednat, a že osloví Ministerstvo financí s požadavkem na možný pronájem budovy bývalé kliniky.

Více než třicet lidí zamířilo v odpoledních hodinách k sídlu ÚZSVM na Rašínově nábřeží, kde zaplavili vestibul úřadu, rozvinuli transparent a skandovali hesla na podporu Kliniky. Po asi dvaceti minutách vestibul opustili, aniž by někdo z nich byl zadržen. I tato bezprostřední podpora ukázala, že projekt Kliniky má na Žižkově své místo.

Vzali nám budovu, ale nevzali nám hlas – tak snadno se nevzdáme. Již dnes si tak můžete přijít od 16.00 vyslechnout přednášku na Palackého náměstí (původně měla být právě na Klinice), den poté proběhne od 17.00 přednáška na Klárově. Všechny zveme na sobotní demonstraci, která začne v 14.00 na náměstí Jiřího z Poděbrad, odkud půjdeme na Kliniku, a také stále platí, že v neděli 14. 12. se u kliniky sejdeme na veřejnou brigádu a úklid. Klinika žije!


Dění kolem Kliniky sledujte nadále na blogu klinika.451.cz nebo na facebook.com/klinika451. Spojit se s námi můžete také přes mejl klinika@451.cz nebo na telefonu 776261690.

Tiskovka: Veggie Parade 2014 | Praha | sobota 21.06.2014

Thursday, June 19th, 2014

Srdečně Vás zveme na 6. ročník pochodu za práva zvířat Veggie Parade! Veggie Parade je každoroční streetparty a oslava veganství a vegetariánství v ulicích Prahy. Letošní průvod se bude konat v sobotu 21. června 2014. Můžete se těšit na bohatý doprovodný program a více než mnoho veganských pochutin! Účast již potvrdili Secret of Raw s raw jídly a dorty, Veganz s výtečnou točenou veganskou zmrzlinou, sendviči a wrapy, IriePatties se svými úžasnými cheesecakey, Food not Bombs Praha, oblíbené Scotty’s Vegan Chocolatea mnoho dalších výrobců veganských dobrot a sladkostí, jejichž seznam stále přibývá! Budete také moci hlasovat v olympiádě českých veganských foodblogů, při které ochutnáte a ohodnotíte jejichsoutěžní kulinářské výtvory. Z foodblogů přislíbily účast Vegan Food Porn, Nom Nom, Chudý vegosaurus, Bez krutosti a Vegan on the plate. Relaxovat s šálkem čaje budete moci v čajovém stánku, pro děti je k dispozici pískoviště.

Veggie Parade 2014

Veggie Parade 2014

Těšit se také můžete na duševní potravu v podobě přednášek. Poslechnete si o myslivectví v České republice a možnostech jeho omezování od Jana Šťastného, který má s bojem proti myslivcům bohaté zkušenosti. O filozofii práv zvířat pohovoří Jakub Ráliš z Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Trenér karate Vladimír Futák nám pak poradí, jak správně sestavit veganskou stravu při aktivním sportu – se svými 22 lety vegetariánství a z toho 17 lety veganství je k tomuto tématu jeden z nejpovolanějších. Nově jsme do programu zařadili blok krátkých prezentací nových a zajímavých projektů v oblasti práv zvířat a propagace veganství.

Veggie Parade je mezinárodní oslava etického vztahu ke zvířatům, pořádaná každý rok v různých metropolích. Jejím cílem je vnést mezi širokou veřejnost informace o zneužívání zvířat a nabídnout etické řešení tohoto dalekosáhlého problému, upozorňovat na nespravedlivé zacházení se zvířaty a mluvit o zbytečnosti jejich umírání v nejširším kontextu. I v Praze chceme oslavit hodnoty soucitu, nenásilí a úcty k životům všech tvorů této planety. Celá akce je pojata jako oslava ve snaze o přemostění propasti mezi vegany, vegetariány a těmi, kteří ještě živočišné produkty konzumují či jinak využívají, ale chtějí se o problematice dozvědět a ochutnat veganská jídla. Pojďte s námi veřejně podpořit ty, kteří nemají šanci mluvit za sebe. Dejme “němým” tvářím hlas a ukažme, že nejsme lhostejní k jejich utrpení. Zhruba dvouhodinový pochod Prahou s hudbou a transparenty je skvělou příležitostí ukázat dobrou vůli. Neodmyslitelnou součástí celé akce, která je pojata jako streetparty, jsou veganské ochutnávky, informační materiály, tematické stánky, masky, hudební nástroje, živá hudba a sound systémy. Těšit se můžete rovněž na after party, podpořenou skvělými kapelami a DJ’s.

Více info na http://veggie-parade.cz/

Dobrá zpráva: Colgate ukončí svou roli v destrukci pralesů

Wednesday, March 26th, 2014

Opět jedna dobrá zpráva a další důkaz toho, že má smysl být aktivní v oblasti lidských či zvířecích práv, či obecně v oblasti ochrany životního prostředí. Včera dosáhli všichni ti, kterým není osud planety lhostejný, solidního úspěchu: po desítkách protestů, po statisících podpisů petice a masivní kritice na Facebooku se firma Colgate – Palmolive připojila k závazku nulového odlesňování. O co se jedná? Společnost ještě donedávna využívala ve svých produktech palmový olej od firem, které jsou spojeny s rozsáhlým odlesňováním. Svým včerejším závazkem se tak připojila k mnoha společnostem zavazujícím se k nulovému odlesňování, jako například Nestlé, L’Oréal, Mars, Ferrero a Unilever. Poslední velkou společností, která se nadále podílí na destrukci pralesů, je Procter & Gamble.

Procter and Gamble

Procter and Gamble

Palmový olej je velmi častou složkou čisticích prostředků, šamponů, kosmetiky a dalšího spotřebního zboží, které firma vyrábí. To ale neznamená, že samotný palmový olej je problém, problém je palmový olej vznikající na základě devastace pralesů. Organizace Greenpeace zjistila, že při zakládání plantáží, které lze spojit s dodavatelským řetězcem P&G, dochází k ničení přirozeného prostředí orangutanů a tygrů sumaterských. Území s palmami olejnými, které patří společnosti BW Plantation Group (společnosti, která je navázána na dodavatelský řetězec P&G), je zároveň spojeno i s úmrtími a pohřbíváním orangutanů poblíž národního parku Tanjung Puting. V dalších případech zdokumentovalo Greenpeace postupující kácení pralesů, ke kterému docházelo na základě povolení dvou výrobců, o kterých se ví, že dodávají palmový olej přímo P&G.

Co můžete udělat vy? Podepište petici adresovanou firmě P&G ZDE, máte-li Facebook či Twitter, napište na její stránky ZDE. Mrknul jsem na jejich Facebook a je tam spousta vzkazů na toto téma, z toho radost určitě nemají. Já si snad ten Facebook nakonec taky založím, hehe. Nu ale krom toho mám malý tip: existuje spousta společností, které se na destrukci planety nepodílely nikdy a ani své produkty netestují na zvířatech. Kupujte raději takové výrobky. Společnosti P&G však napište určitě.

AKTUALIZACE 10.4.2014 TISKOVÁ ZPRÁVA GREENPEACE

Procter & Gamble – výrobce šamponu Head & Shoulders – se oficiálně zavázal k nulovému odlesňování při svém čerpání palmového oleje. Jsme moc rádi, že se můžeme s Vámi podělit o tuto novinku. Trvalo to několik vyčerpávajících měsíců, ale nevzdali jsme to. A společně jsme vyhráli. Je to těžce dosažené vítězství, ale stále jsme pouze na začátku. Nová politika P&G slibuje, že firma bude do roku 2020 100% “přátelská k pralesům”. Vy i já ale víme, že pralesy ani poslední zbývající tygři sumaterští, nemohou čekat dalších 6 let. Proto musíme tlačit P&G k tomu, aby jednal rychleji.

Nový závazek P&G je vítězstvím v dlouhém boji za ochranu domova tygra sumaterského. Je to výsledek úsilí stovek tisíců z nás, kteří jsme poslali e-maily vedení P&G. Předali jsme naši zprávu do kanceláří P&G od Jakarty až po Cincinnati. Po celém světě jsme vyšli do ulic a oslovovali naše rodiny a přátele. Vylepovali jsme nálepky na lahvičky od šamponu Head & Shoulders, volali jsme do kanceláří P&G, vyšplhali na budovu ředitelství a jejich ředitelku pro udržitelnost jsme vystavili trapnému momentu, když jsme jí veřejně předali Zlatou sekeru, cenu za roli, kterou P&G hraje v odlesňování.

Jakmile bude nová politika zavedena, P&G zaručí původ palmového oleje. Nyní můžeme toto vítězství použít k posunutí celého průmyslu směrem k zodpovědně čerpanému palmovému oleji. Tato změna politiky P&G je důkazem toho, že pokud se spojíme, jsou naše hlasy ve velkých společnostech slyšet. Firmy jako Colgate, Nestle, L’Oreal a nyní i Procter & Gamble se zavázaly k nulovému odlesňování i díky Vám. Musíme se i nadále navzájem podporovat a nevzdat se dříve, než nadobro očistíme palmový olej od ničení pralesů.

Děkuji Vám, že společně se mnou oslavujete toto vítězství v boji za ochranu domova tygrů sumaterských. Jsem hrdý na to, že stojím po Vašem boku. Váš dnešní dar umožní více podobných vítězství.

S úctou
Areeba Hamid,
vedoucí pralesní kampaně Greenpeace International

Úspěchy Amnesty International a Svobody zvířat v roce 2013

Friday, December 20th, 2013

Čas od času je dobré si ukázat, že angažovat se v oblasti zvířecích a lidských práv má svůj význam – často totiž slýchávám hlášku “a ty si jako myslíš, že něco změníš?”. Jako nemyslím. Vím. Zde přináším letošní úspěchy alespoň dvou z organizací, které je podle mne dobré podpořit.

SVOBODA ZVÍŘAT
Rok 2013 byl pro Svobodu zvířat na úspěchy v oblasti práv zvířat poměrně bohatý. Pyšni jsme především na tyto pokroky:

  • V březnu začal v rámci EU platit zákaz dovozu a prodeje kosmetiky testované na zvířatech.
  • Petici za zákaz chovu tzv. kožešinových zvířat ke konci roku 2013 podepsalo více než 20 tisíc osob a sběr podpisů stále pokračuje.
  • Kampaň “Ukažte to vládě“ byla jako jediný zástupce ochrany zvířat odbornou porotou nominována v soutěži Žihadlo roku.
  • Sekci na ochranu koček se podařilo za posledních 12 měsíců umístit do nových domovů 40 koček.

V roce 2014 oslaví naše organizace výročí 20 let od svého založení. Během celého následujícího roku chystáme několik akcí pro veřejnost. O konkrétních plánech Vás budeme včas informovat.

Sexy Cool Stupid

Sexy Cool Stupid

Ani koordinátoři našich stálých kampaní nebudou příští rok zahálet a nadále budou usilovat o zákaz bezcitného testování produktů na zvířatech, o zrušení chovu tzv. kožešinových zvířat v ČR a o eliminaci drezúry divokých zvířat v cirkusech. Dále připravujeme například rozšíření ekologické výchovy do základních škol v Plzni a v dalších městech České republiky.

AMNESTY INTERNATIONAL

Obchod se zbraněmi pod větší kontrolou
OSN schválila první globální Smlouvu o obchodu se zbraněmi (Arms Trade Treaty), která poprvé v historii stanovuje povinnosti států při vývozu zbraní. V době vrcholící krize v Egyptě byl z ČR pozastaven vývoz desítek tisíc kusů pistolí pro egyptskou policii.

Amnesty International 2013

Amnesty International 2013

Shell musí platit za devastaci území v Nigérii
Soudní dvůr Hospodářského společenství západoafrických států nařídil nigerijské vládě sankcionovat ropné společnosti včetně firmy Shell za znečištění, které je výsledkem jejich činnosti. Šanci na odškodnění mají i tisíce lidí, jejichž domovy a zdroje obživy byly zničeny.

Propuštěna řada vězňů svědomí
Na svobodě je mimo jiné Nasrín Sotudíová z Íránu, Jean-Claude Mbede z Kamerunu nebo Soni Sodi z Indie. Na jejich podporu jsme odeslali skoro 100 000 dopisů a podpisů pod peticemi.

Vzděláváme ve školách
Podporujeme studenty a žáky v jejich aktivitách na podporu lidských práv. Jako prevenci xenofobie a rasismu realizujeme na 10 školách projekt Fair Play – studenti za rovnoprávnost.

Tiskovka Greenpeace: Save the Arctic – Ice Ride

Wednesday, September 11th, 2013

Přidejte se k tisícům lidí po celém světě a šlápněte do pedálů za záchranu Arktidy! Už v sobotu 14. září v Praze nebo v neděli 15. září v Brně se oblečte do arktické bílé a ukažte na cyklojízdě Ice Ride, že Vám osud Arktidy není lhostejný.

Ice Ride

Ice Ride

V Praze se sejdeme 14. 9. ve 13.00 na Florenci před budovou metra – pojedeme nejdříve Ice Ride a pak se napojíme na Velkou podzimní cyklojízdu, kterou pořádá sdružení Auto*Mat. Cyklisté vyjíždějí v 15.00 z Václavského náměstí.
V Brně odjíždíme 15. 9. ve 14.00 z Moravského náměstí, jedeme přes Komenského nám, Mendlovo náměstí a Ice Ride končí v parku u Anthroposu.

Během léta se v kampani za záchranu Arktidy událo plno věcí. Připravili jsme pro Vás krátký seznam těch nejzajímavějších.

4. července – Shell chce těžit v ruské části Arktidy

Ropný gigant Shell podepsal dohodu s Gazpromem a ruským prezidentem Putinem, který firmu pozval těžit do ruské Arktidy. V Rusku jsou kvůli slabým zákonům úniky ropy a další havárie na denním pořádku. Do Arktidy se nově chystá také další ruská těžařská společnost – Rosněfť, která je zodpovědná za nejvíce úniků ropy v Rusku.

11. července – Rekordní protest

Šest odvážných žen se rozhodlo upozornit na zbrklé plány Shellu po svém. Vyšplhaly na nejvyšší budovu západní Evropy – londýnský mrakodrap Shard (česky Střep). Přímo před třemi hlavními budovami ředitelství Shellu pak rozvinuly vlajku s nápisem Save the Arctic (Zachraňme Arktidu).

14. srpna – Greenpeace v akci na moři proti těžařské společnosti Rosněfť

Ledoborec Greenpeace Arctic Sunrise se vydal do Barentsova moře, aby sledoval loď provádějící těžební průzkum na objednávku ruské firmy Rosněfť. Při seismickém výzkumu se využívají zvukové vlny o hlasitosti až 250 decibelů, což může poškodit sluch velryb a dalších živočichů. Pokud jsou moc blízko, může je i zabít.

22. srpna – Ruská odveta

Zatímco přes 400 lodí, včetně čínské lodi vezoucí do Evropy náklad spotřebního zboží, už letos dostalo povolení plout tzv. Severní mořskou cestou, ledoborec Greenpeace Arctic Sunrise, splňující všechny požadavky, souhlas ruského úřadu ani napotřetí nezískal. A když do těchto vod přesto vplul, ruská pobřežní stráž hrozila otevřenou palbou.

25. srpna – Zdrcující potupa Shellu na závodech Formule 1

Během předávání cen na Velké ceně F1 vBelgii, kterou Shell sponzoruje, aktivisté Greenpeace vysunuli přímo pod stupni s vítězi dálkově ovládané bannery, které tam několik týdnů předtím tajně instalovali. Vtipné video z této akce se začalo bleskově šířit mezi lidmi a pak přišlo překvapení – společnost Google ho ze stránek Youtube stáhla. Takové omezování svobody jsme si samozřejmě nenechali líbit a nahráli jsme ho, kde to jen šlo. Zde je možno shlédnout http://youtu.be/SOrVA52c2VI

28. srpna – 36 medvědů obsadilo ropnou rafinérii Shellu v Dánsku

Greenpeace nenechává Shell vydechnout. Po povedené akci na závodech Formule 1 má firma Shell „nové logo“ také na své rafinérii v dánském městě Fredericia. Aktivistům převlečeným za medvědy se podařilo na několika místech proniknout do areálu rafinérie, vylézt na hlavní komín a vyvěsit banner požadující ochranu Arktidy před těžbou ropy.

Arktická tour po letních festivalech v ČR

Před riskantním spojenectvím ropných firem a nebezpečím, které Arktidě hrozí, jsme v Čechách varovali na čtyřech letních festivalech – Benátské noci, Boskovicích, Mighty Sounds a Hip Hop Kempu. Spolu s ledními medvědy a našimi dobrovolníky jsme sesbírali přes 5 000 podpisů pod arktickou petici a nabili více než 2 300 mobilů čistou energií ze slunce.