Archive for January, 2010

Tiskovka: Audio Sabotage No.3

Tuesday, January 26th, 2010
Audio Sabotage No 3

Audio Sabotage No 3

Poslední lednový pátek bude v pardubickém L-klubu pěkně horko! Po dlouhé době se na místo činu vrací jeden z hlavních článků pravidelné noci Audio Sabotage, pražský sound systém Neurosys. A bude to návrat jak se patří, připraveno je posílení o nový sound a světla! Společně s hosty jsou připraveni pardubický dancefloor přivést k šílenství. Pozvání přijali a své umění za gramofony a mašinkami předvedou K-Plan a pánové z Prague Nightmare Ychy, HDG a Mephisto a také Kryshot společně se Strawberrym ze Zero Rockers. Na druhé stage se pak o zábavu postarají premiérově chlapci z Sonic Soundu, který přiveze také své nádobíčko a postaví pro Vás luxusní stage ve vestibulu. Kdo byl na první AS, která se konala zhruba před rokem a půl, může zhruba tak tušit, co ho čeká. No a ten kdo ne, měl by si dát určitě premiéru, protože to bude stát opravdu za to!
Celá tahle paráda vás vyjde na pouhých 100 CZK, začínáme už ve 20h a nekončíme dříve než v 07h druhý den ráno.

line-up: hardtek, hardcore, breakcore, hardfloor stage
20.00 – 21.30h – Strawberry
21.30 – 23.00h – Kryshot
23.00 – 00.30h – Neurosys
00.30 – 02.00h – K-plan Live
02.00 – 03.30h – Mephisto
03.30 – 05.00h – HDG
05.00 – 07.00h – Ychy

line-up: jungle, dnb, jumpup, dubstep stage
20.00 – 23.00h – Jumping Melody & Sonic Sound
23.00 – 02.00h – Zero Rockers & DJ Vargas
02.00 – 06.00h – Sonic Sound & Jumping Melody
06.00 – 07.00h – b2b

links
http://lionbeatzfoundation.org/as
http://www.myspace.com/neurosyssound
http://zerosound.org

Rekomando: AnimalFest – Benefice pro handicapovaná zvířata

Monday, January 18th, 2010
Animal Fest 2010

Animal Fest 2010

“Každoročně se do rukou lidí dostává velké množství zraněných, nemocných, vyčerpaných, nevyspělých nebo jinak handicapovaných volně žijících živočichů. Aby mohli být vyléčeni a opět navráceni do volné přírody, o to se starají stanice pro handicapované živočichy. Jejich cílem je zajistit jim odborné ošetření, rekonvalescenci a potřebnou rehabilitaci. Prioritou je návrat jedinců zpět do přírody. Pokud to není možné, tak pak je to zabezpečení důstojných podmínek pro jejich dožití ve stanici.” Pořadatelé Animal Festu

Ve čtvrtek 28.1.09 proběhne v pardubickém L-Klubu benefiční koncert na podporu zvířat v tísni, který již po několikáté zosnoval bubeník z Vypsané fixy a dobrý to člověk, Pítrs. Letos vystoupí Xindl X, zahrají kapely Čankišou, Chocolate Jesus, Funktomass a Ptáci; dojde i na směsici zlámaných beatů v podání členů breakové sekce U Merkura Crew (Lulu Rulez, Slam!, Vaant). Konat se bude také tématická módní přehlídka a vystoupí Divadlo Tří. Celý výtěžek festivalu bude věnován záchranným stanicím pro handicapované živočichy v Jaroměři a ve Vendolí u Svitav. Neseďte doma na prdeli – přijďte si zaskotačit a podpořit dobrou věc!

“Every year, a large number of wounded, sick, exhausted, or otherwise disabled, immature wild animals get into hands of people. In order to be cured and returned back into the wild, they are taken care of by stations for handicapped animals. Their aim is to provide them with professional care, convalescence and rehabilitation required. The priority is to return the individuals back into the wild. If it is not possible, then efforts are made to secure decent conditions for their survival in the station.” Animal Fest Organizers

On Thursday January 28, 2010, a benefit concert in support of animals in distress will be held in Pardubice in L-Klub, which has taken place a number of times being plotted by the drummer of Vypsana fixa and a good guy, Pitrs. This year, among the perfomers confirmed for the gig there are Xindl X, bands Čankišou, Chocolate Jesus, Funktomass and Ptáci, you can also listen to some broken beat mix as served by members of U Merkura Break Section. There will also be a thematic fashion show and a performance given by Divadlo Tří theatre. All proceeds will go to rescue stations for disabled animals in Jaroměř and Vendolí near Svitavy. Do not sit at home on your ass – come to rock and roll and support a good cause!

Válka je mír / War is Peace

Friday, January 8th, 2010
Apotheosis of War (1871) by Vereschagin

Apotheosis of War (1871) by Vereschagin

Válka je mír. Že se tak brzy a tak brutálně doslova splní vize George Orwella z jeho proslulé knihy 1984, jsem skutečně nečekal. Byť si nedělám iluze o směřování domácí a světové politiky, měl jsem pocit, že se naplňují spíše představy světa konzumu Aldouse Huxleyho, které představil ve svém Brave New World (v češtině vyšla pod nesmyslným názvem Konec civilizace). Pokud však může Nobelovu cenu získat někdo, kdo posílá další desetitisíce vojáků do válečného konfliktu, pak je už možné cokoliv. Slova ztrácejí svůj význam, vzniká newspeak. Nyní vidím pouze jediné pozitivum na zvolení Baracka Obamy americkým prezidentem – že to pořádně nasralo idioty typu Ku Klux Klan a podobná árijská bratrstva. Ve výsledku považuji Barackovo jednání po usednutí do čela Spojených států pouze za potvrzení nesmyslnosti rasismu – hovada (a dobří lidé jakbysmet) se najdou všude, mezi všemi národy, rasami či etnickými menšinami.

“Jak poznají mrtví, sirotci a bezdomovci, jestli se zběsilá destrukce odehrávala ve jménu totalitarismu, a nebo ve jménu posvátných ideálů svobody a demokracie ?” — Mahatma Gandhi

War is peace. That the vision of George Orwell in his famous book 1984 was to come true so soon and in such a brutal literal way, I really did not expect. Though I’m not disillusioned about the direction of domestic and world politics, I felt it is rather ideas of consumerist society by Aldous Huxley which he introduced in his Brave New World (published in Czech under the preposterous name of The End of Civilization) that become reality. However, if the Nobel Prize has been given to someone who sends thousands more troops to war, then anything is possible. Words lose their meaning, there is Newspeak coming up. Now I can see only one positive aspect of Barack Obama being elected as the U.S. president – that really pissed off idiots such as Ku Klux Klan and similar types of Aryan brotherhoods. As a result, I consider Barack actions upon becoming the head of the United States only to be confirmation of absurdity of racism – bastards (and good people, too) can be found everywhere, among all nations, races and ethnic minorities.

“What difference does it make to the dead, the orphans, and the homeless, whether the mad destruction is wrought under the name of totalitarianism or the holy name of liberty and democracy?” – Mahatma Gandhi