Archive for February, 2010

vaant.cz – rok první / Year One

Thursday, February 18th, 2010
World

World

Dnes (nebo to bylo včera?) je tomu přesně 1 rok, co jsem na popud kamaráda Patricka Bergmana rozjel tuto malou politicko-hudební nástěnku. Chtěl bych poděkovat všem, kteří ji navštívili, početli, poslechli muziku, hodili koment. Statistiky, které souvisí s návštěvností těchto stránek, zaznamenaly za uplynulý rok 20086 návštěv z celého světa, z toho 6011 návštěv unikátních, muzika byla stažena v objemu 37,71 GB (nejvíce stahuje Česko, Čína, Velká Británie, Německo, USA, Maďarsko, Polsko, ale cestu sem si našli i surfaři z Pobřeží slonoviny, Kostariky, Kuvajtu, Zambie, Malajsie a dalších). Díky moc a přijďte zas!

Today (or was it yesterday?), it has been exactly 1 year since I launched this small political-musical board at the instigation of a good friend of mine, Patrick Bergman. I would like to thank all those who visited it, had some reading, listened to the music, threw a comment. Over the past year, the statistics related to attendance of this site have recorded 20,086 visitors from all around the world, 6011 of which were unique visits; music was downloaded in the volume of 37.71 gigabytes (the largest portion was downloaded from the Czech Republic, China, Great Britain, Slovakia, Germany, USA, Hungary, Poland but also surfers from Côte d’Ivoire, Costa Rica, Kuwait, Zambia, Malaysia and others found their way to here). Thanks a lot and come again! PEACE!