Archive for March, 2010

Tiskovka: Benefice Veggie Parade v pražském Crossu 25.3.10

Tuesday, March 23rd, 2010
Veggie Parade Praha 2010

Veggie Parade Praha 2010

Živou i reprodukovanou hudbu, projekce dokumentů, výstavy fotografií, infostánky i ochutnávky veganských dobrot pod jednou střechou slibuje benefiční koncert iniciativy Veggie Parade. Ve čtvrtek 25. března od 19:00 si tak v pražském klubu Cross přijdou na své doslova všechny smyslové buňky.

Ty sluchové potěší písničkář a dlouholetý vegetarián Jan Burian, kapely Hissing Fauna, Fidibus, Peeni Walli či řada DJs na druhé, převážně dubstepové stagei – Matt, Lulu Rulez + MC Vaant, DJane Orea a další. V rámci filmových projekcí s tematikou ochrany zvířat budou k vidění kromě snímků Behind the Mask a Arktický příběh i autorská videa dlouholetého aktivisty Michala Kolesára, který tu též vystoupí s přednáškou O zmrzačených křídlech. Možnost vyslechnout si naživo zkušenosti tohoto výrazného aktivisty je přitom poměrně vzácná.

Vedle výstavy fotografií a obrazů nebudou pochopitelně chybět ani informační stánky, a to od sdružení Svoboda zvířat, Otevři Oči, Greenpeace, Wakitaka a Veggie Parade. Důkazem, že veganská strava je nejen ohleduplná a zdravá, ale také chutná, pak bude jídlo a cukroví z kuchyně pořádající iniciativy a také Food not Bombs.

Výtěžek koncertu poslouží k financování druhého ročníku pochodu Prahou – Veggie Parade, který se uskuteční 15. května 2010. Jeho organizátoři jím chtějí širokou veřejnost uvědomit o právech a možnostech ochrany zvířat, která mají v dnešní společnosti status pouhého zboží, a propagovat vegetariánství a veganství jako zdravý a zodpovědný životní styl. Další podrobnosti o iniciativě a pochodu Veggie Parade i kompletní program benefičního koncertu jsou k dispozici na adrese http://www.veggie-parade.cz.

Live and recorded music, documentaries, photo exhibitions, and info stands as well as tasting of vegan delicacies under one roof are promised at Veggie Parade Initiative’s Benefit Concert. On Thursday, 25 March from 19.00, virtually all sense cells shall have their field day at Cross Club in Prague.

Those auditory ones shall be comforted by songwriter and long-time vegetarian Jan Burian, bands such as Hissing Fauna, Fidibus, Peene Walli and a number of DJ’s at mostly dub-step and jungle stage – Matt, Lulu Rulez + MC Vaant, DJane Orea and more. Within the film screenings with the theme of animal protection, visitors may watch in addition to films Behind the Mask and the Arctic story and author videos by the long-time activist Michal Kolesar, who will also give a presentation “The Crippled Wings”. An opportunity to listen live to the experience of this significant activist is rather a rare one.

In addition to the exhibitions of photographs and paintings, there will obviously be information stands by associations Svoboda zvirat, Otevri Oci, Greenpeace, Wakitaka and Veggie Parade. The proof that the vegan diet is not only respectful and healthy but also tasty will then be the food and sweets from the kitchen of the organizing initiative and Food not Bombs as well.

The concert proceeds will be used to finance the 2nd march through Prague – Veggie Parade, which shall take place on 15 May 2010. Thereby, its organizers want it to inform the general public about the rights and possibilities for protection of animal, which nowadays share the status of mere goods, and to promote vegetarianism and veganism as healthy and responsible lifestyles. Further details on the initiative and Veggie Parade as well as the complete program of the benefit concert are available at http://www.veggie-parade.cz.

LAMINATE 12. narozeniny: kapela ALEF ZERO naživo

Friday, March 19th, 2010
Alef Zero II

Alef Zero II

Je to tak – Laminate dosáhl svých 12. narozenin a drží tak status nejdéle fungující pravidelné break-party ve střední Evropě. Nebudu kolem toho moc žvanit, přijďte se podívat. Co vás mimo jiné čeká, lze vyčíst z pozvánky Alef Zero:

Po delší odmlce způsobené konkurzem čtyř nových členů z dechové a perkusionistické sekce – doufám, že to slovo nemonitoruje Mosad – můžeme s radostí oznámit termín našeho vystoupení v Pardubicích. Ano, opět nikde jinde než ve Žlutém psovi, kterému, jen co je pravda, dáme co proto. A abyste mě nevyrychtovali jako financ kozu (tím financem myslí Andrej mě; pozn. Vaant), musím dodat, že zahrajeme v rámci akce Laminate, která díky Vaantovi funguje neuvěřitelných 12 let! Obavy máme jen z velikosti pódia, neboť k nám a legendárnímu žebříku vždy důrazně opřenému o zeď na jevišti přibude Koblih + Pavel + Bobo coby dechoví živočichové a pan Paštička Mori jako přídavný bubínkář. Ten však jako jediný nemusel dělat konkurz, neboť ho protlačil Bady (pod kterým se ale notně zakývala židle). Máme připravené nové tracky a těšíme se! Ahoj ve středu 24.3.2010 ve Žlutáku!

Tolik tedy živá část Laminátu, gramofony pak roztočí rezidenti Vaczech a Vaant za podpory dj Jezzyho a možná přijde i Vikta Hech z U Merkura Crew.

Rekomando: N.O.H.A. v Pardubicích na Noci u Merkura

Friday, March 12th, 2010
NOHA na Noci u Merkura

NOHA na Noci u Merkura

Po letech doufání jsme se konečně dočkali: věhlasná N.O.H.A. aka Noise of Human Art vystoupí 1. května 2010 v Pardubicích na Noci u Merkura. Během našeho setkání na loňském festivalu United Islands of Prague jsme se s kapelou domluvili na jejich vystoupení v Pardubicích v rámci tehdy teprve zvažovaného turné k plánované desce Respect the Menu. Musím ocenit jejich přístup – žádné manýry hvězd, solidní domluva a hlavně pochopení pro méně komerční přístup – vstupné jsem chtěl domluvit co nejnižší a myslím, že se zadařilo (vstupenky jsou od tohoto týdne v předprodeji za 190 Kč). Coby milovníka zvířat mne potěšila také jedna z jejich podmínek k vystoupení: pro dva členy kapely připravit čistě veganské jídlo. Rádi splníme.

N.O.H.A. aneb Noise Of Human Art je kosmopolitní kapela, jejíž šest členů pochází z pěti různých měst, Jochen Eickenberg a Tim Rashid z Kolína nad Rýnem, Philip Noha z Prahy, Minerva Diaz Perez z Gijonu, MC Chevy z New Yorku a Tobias Belker z Essenu. Stejně jako jejich původ je rozmanitá i jejich tvorba, která nenechá nikoho bez reakce. Kapela je specifická stylově otevřeným mixem breakbeatu, drum’n'bassu, world music a energií nabitých groovů, kterým dodává atmosféru charismatická zpěvačka s jedinečným hlasem Minerva Diaz Perez ze Španělska a strhující MC Chevy z New Yorku. Na podiu N.O.H.A. exceluje jako smršť, vydává ze sebe nakažlivou pozitivní energii a nechává se unést atmosférou z publika.

Hlavou kapely a tvůrčím motorem je Philip Noha (saxofon, původem z Prahy) a spolu s ním německý klávesista Jochen Eickenberg. Na tvorbě textů se podílejí ostatní členové kapely, v popředí se zpěvačkou Minervou Diaz Perez a MC Chevy. Při živém vystoupení členové vydávají ze svých nástrojů komplexní zvuky a posunují hranici mezi klasickými klubovými styly. Přirozeným způsobem tak sjednocují dynamický DJ set s velmi živou a hravou performancí.

Zbytek večera se bude nést rovněž v lámaném rytmu – za gramce se postaví U Merkura Crew dj’s: Lulu Rulez, Mr. Pupitz, Hech za doprovodu MC Vaanta. Naše pozvání přijala také výborná breakbeat dj-ka Miss B.

N.O.H.A. – Diskografie:

Singly:
1997 Start (12” & M-CD / Motor Music)
1997 Who Knows (12” & M-CD / Motor Music)
1997 Time & Vision (12” & M-CD / Motor Music)
2000 King Of The Dancehall (12” / UNIQ032)
2001 Set Out (12” & M-CD/ UNIQ048)
2001 Diamonds (12” / WEA Records)
2004 Do You Know ( Unique)
2005 Balkan Hot-Step (La Baleine- Unique) (F)
2006 Tu Café ( Unique)

Alba:
1997 Noise Of Human Art (Motor Music)
2001 No Slack (WEA)
2003 Next Plateau (Unique)
2006 Dive in Your Life (Unique)
2010 Respect the Menu (Unique)

Tatranský národní park v ohrožení / Tatra National Park in Danger

Wednesday, March 3rd, 2010
TANAP

TANAP

Přátelé z Lesoochranárskeho zoskupenia VLK ze Slovenska volají na pomoc. Tatranský národní park dostává poslední úder. Rozrývají jej buldozery, těžařské společnosti si brousí pily na 5000 hektarů rezervace, které po schválení nové zonace budou moci vytěžit. Ministerstvo životního prostředí tak ustoupilo v TANAPu developerům a lesníkům. Pokusme se zabránit dalšímu vítězství peněz nad přírodou – pod chcete pomoci, klikněte zde na stránky VLK pro více info.

Zde je text, který vypracoval Ing. Juraj Lukáš, jeden z nejznámnějších ochranářů lesa a životního prostředí vůbec ve střední Evropě:

Krajské úrady životného prostredia v Prešove a Žiline zverejnili v týchto dňoch návrh zonácie Tatranského národného parku (TANAP), ktorá rozdeľuje územie parku na niekoľko zón umožňujúce využívať TANAP rôznymi záujmovými skupinami. Oproti súčasnému stavu i v porovnaní s návrhom predošlého vedenia TANAPu znamená tento návrh výrazný ústupok lesohospodárskym požiadavkám lesníkov i záujmom podnikateľov v cestovnom ruchu. Územie určené ochrane prírody v našom najvzácnejšom národnom parku sa tak výrazne zmenšuje.

Bezásahový stupeň ochrany prírody lesných porastov sa v TANAPe zmenšil v súčasných najprísnejších rezerváciách o viac ako 5000 hektárov. Súčasne sa na rozlohe väčšej ako 800 hektárov umožní v TANAPe nová výstavba zariadení cestovného ruchu, určených predovšetkým na zjazdové lyžovanie.

TANAP II
TANAP II

Za najvážnejšie konkrétne problémy novej zonácie považuje Lesoochranárske zoskupenie VLK tieto:

* Zaradenie viac ako 1200 hektárov lesov z NPR Tichá a Kôprová dolina do zón s lesným hospodárením
* Zaradenie 128 hektárov lesov v lokalite Surový hrádok (pod NPR Tichá a Kôprová dolina) do zóny Cr, čo je rozvojová zóna určená pre cestovný ruch ako plocha na výstavbu rekreačných zariadení
* Zaradenie 176 hektárov v lokalite Spálený žľab v Západných Tatrách do zóny Cr, ide o rozšírenie zjazdových tratí na úkor biotopov svišťa, kamzíka a tetrova
* Zaradenie viac ako 400 hektárov lesov v okolí Štrbského plesa (Solisko) do zóny Cr, opäť ide o rozšírenie zjazdových tratí na úkor prioritných biotopov európskeho významu
* Zaradenie 129 hektárov v lokalite Ždiar (Belianske Tatry), do zóny Cr, t.j. určené na rozvoj cestovného ruchu, pričom 50 hektárov leží priamo v NPR Belianske Tatry
* Zaradenie lesných porastov s najprísnejšou ochranou v NPR Bielovodská dolina a NPR Javorová dolina (Belianske Tatry), o rozlohe viac ako 1000 hektárov, do zóny B, to znamená do kategórie lesov, kde je umožnená ťažba dreva

Zmenšenie rozlohy prísne chránených území v TANAPe na úkor kľúčových biotopov kamzíka, svišťa, tetrova, vlka, rysa a medveďa nemá v Európe na území národných parkov obdobu. Tomuto bezprecedentnému rozhodnutiu nepredchádzala žiadna celospoločenská diskusia a ani odborný prieskum dotknutých území. Jediné záujmové skupiny, ktoré profitujú z pripravovanej zonácie TANAPu tak zostávajú len lesohospodári a podnikatelia v cestovnom ruchu.

“Developerov je 50. Lesníkov 5000. Nás je 5 000 000. Dajme najavo všetkým, kto chce mať aký národný park. Pretože aký národ – taký národný park.”

Ing. Juraj Lukáč, Ing. Erik Baláž (Lesoochranárske zoskupenie VLK)