Archive for July, 2010

Kultra! – Kdo je s námi, je sám proti sobě (1995-1998)

Thursday, July 29th, 2010
Kultra

Kultra

Po delší odmlce se vracím s náloží remastrovaných (Mlho, díky!) písní naší staré dobré kapely Kultra. Zatímco při prvním výletu do tohoto období rožnovské punkové scény jsem se trochu vykecal na téma kapely jako takové (klikni zde), dnes přináším dalších 7 dosud nepublikovaných písní z garáže (+ 3 songy, které jsem zde již natáhnul, pouze s trochu lepším zvukem) a pár textů. Opět prosím omluvte zhoršenou kvalitu zvuku a naši mladickou hudební neohrabanost.  Tři písně lze přehrát přímo pod článkem, kompletní ZIP soubor se všemi písněmi můžete stáhnout pod nimi. Punk’s Not Dead!

After rather a long pause, I’m back with a load of remastered songs by our good old band Kultra. While in the first trip to this period of the Roznov punk scene I prattled a bit on the band as such (click here), today I bring 7 unpublished songs (+ 3 songs which I have already uploaded here, only with a little better sound this time) from the garage and a couple of lyrics. Once again, please excuse the deteriorated quality of the sound and our youthful musical awkwardness. Three songs can be played directly below the article, a complete ZIP file with all the songs can be downloaded below them. Punk’s Not Dead!

Zatmění slunce, zatmění mozků (1996)      Eclipse of the Sun, Lapse of Reason (1996)

Kdo komu pomáhá?                                         Who helps who?
Kdo koho okrádá?                                             Who robs who?
Zabodnutý pohled v zádech                             A gaze stuck in the back
Jediná zbraň a rána kape                                The only weapon and the wound bleeds
Kdo komu pomáhá?                                         Who helps who?
Kdo koho okrádá?                                             Who robs who?
S hlavou v písku bez starosti                           With the head in the sand
Buď bez starosti!                                                No worries!
Kdo komu pomáhá?                                         Who helps who?
Kdo koho okrádá?                                             Who robs who?
Zabodnutý pohled v zádech                             A gaze stuck in the back
Jediná zbraň                                                       The only weapon

Zatmění slunce, zatmění mozků                    Eclipse of the sun, lapse of reason
Nebude vítězů                                                    There will be no winners
Jen polámané stromy, duše                          Just broken trees, souls
Zatmění mozků, zatmění slunce                    Lapse of reason, eclipse of the sun
Nebude poražených                                         There will be no defeated
Jen polámané nohy, ruce                               Just broken legs, hands

Vaši krev do našich aut!                                   Your blood to our cars!
Vaše krev nás žene rychle dál!                       Your blood drives us on fast!
Omezeni jen svou svobodou – GATT!           Limited only by our freedom – GATT!
Vaše krev nás žene rychle dál!                        Your blood drives us on fast!

Kdo komu pomáhá?                                        Who helps who?
Kdo koho okrádá?                                            Who robs who?
Odrážet se od těch druhých                            Rebounding from the others
Prohnou se kolena                                           Knees are bending
Kdo komu pomáhá?                                        Who helps who?
Kdo koho okrádá?                                            Who robs who?
Přeskakuj rychleji                                             Skip faster
Přeskakuj mrtvoly                                             Skip over corpses

Zatmění slunce, zatmění mozků                   Eclipse of the sun, lapse of reason
Nebude vítězů                                                   There will be no winners
Jen polámané stromy, duše                          Just broken trees, souls
Zatmění mozků, zatmění slunce                   Lapse of reason, eclipse of the sun
Nebude poražených                                        There will be no defeated
Jen polámané nohy, ruce                              Just broken legs, hands

Každý má šanci (1997)                                  Everyone Has a Chance (1997)

Každý má šanci                                                Everyone has a chance
Vždycky se přece najde jméno                      A name is always found after all
Ohně se rozhoří                                               Fires start burning
a světlo hranic svobody                                  And the light of the bonfires of freedom
Ozáří obraz, který je záhodno následovat   Brightens the image one should follow

Tak poklekni                                                     So bow down on your knees

Možnosti doby, doba možností                     Opportunities of the time, the time of opportunities

Možnosti doby, doba možností                     Opportunities of the time, the time of opportunities
Vyznat se nebo se vyznamenat                     To be well versed or to make one’s mark
Každý má šanci                                                Everyone has a chance
Ostnaté dráty antén vymezily hrací plochu  Barbed wires of antennas defined the playing area
Každý má šanci                                                Everyone has a chance
Být číslem vyťukaným do kláves pokladny  To be a number punched in to the keys of the cash counter

Kultra! (1995) Třetí možnost

Get the Flash Player to see this content.

Odkaz pro stažení / Free Download Link

Kultra! (1996) Zatmění mozků

Get the Flash Player to see this content.

Odkaz pro stažení / Free Download Link

Kultra! (1997) Každý má šanci

Get the Flash Player to see this content.

Odkaz pro stažení / Free Download Link

Kultra! (1995-1998) Kdo je s námi, je sám proti sobě

Odkaz pro stažení / Free Download Link