Archive for June, 2011

Výzva: Zachraňme Šumavu!

Thursday, June 23rd, 2011
Save Sumava

Save Sumava

Výzva ředitele Hnutí Duha: Obracím se na Vás s mimořádně naléhavou prosbou. Situace v nejpřísněji chráněných oblastech národního parku Šumava, zejména na Smrčině, je kritická. Každým dnem hrozí zbytečné a protizákonné kácení.

Nově dosazený ředitel národního parku Jan Stráský již za dobu svého krátkého působení dokázal, že jeho vize „zelené Šumavy“ spočívá v obcházení zákonů i proměně divočiny v poušť.

  • nezákonně umístil jedovaté návnady na kůrovce do prvních zón, to však odnesli životem zejména vodní živočichové a hmyz, který kůrovce požírá
  • umístil feromonové návnady na živé stromy, čímž odsoudil k smrti nejen je, ale i okolní les
  • pokácel stromy kolem turistických chodníků, takže návštěvníci se mohou kochat už jen pařezy
  • navrhl rozsáhlé kácení v nejcennějších oblastech

Smrčina je domovem jedné ze dvou posledních středoevropských populací kriticky ohroženého tetřeva. Mezi stromy určenými k pokácení se právě teď líhnou jejich kuřata. Kácení mezi hnízdícími tetřevy je nelegální, ale ředitele parku zákony zkrátka nezajímají.

Bez ohledu na doporučení vědců, expertů, názorů veřejnosti a protizákonně ředitel parku Jan Stráský nemilosrdně postupuje ve své válce proti přírodě. Brzy v národním parku neuvidíme nic než pařezy. Situace je o to horší, že pod záminkou boje proti kůrovci se skrývá honba za lukrativními pozemky a zakázkami pro developery a těžaře. Stromy by navíc padaly také mezi tetřeví kuřátka, která se právě líhnou. Ornitologové to neváhají nazvat barbarstvím, ministr životního prostředí mlčí. A v parlamentu již leží zákon, který de facto národní park zruší a uvolní ruce těm, kteří chtějí Šumavu zalít betonem. Je to začátek konce našeho národního parku? Současnému běsnění musíme společnými silami zabránit. Pomozte zabránit nezákonné a zbytečné devastaci nejkrásnější divočiny, která tady zbyla!

V těchto dnech nutně potřebujeme udržet v ohrožených oblastech naše dobrovolné hlídky. Buďte u toho a podpořte naši práci mimořádným darem, který pokryje nezbytné náklady na přímou ochranu národního parku před nezákonným kácením. Příspěvkem uhradíte nejnutnější potřeby dobrovolníků jako cestovné, stravu, vybavení lékárniček nebo mapy. Jakýkoli příspěvek bude neocenitelnou pomocí i morální podporou pro mě i desítky lidí, kteří se rozhodli ochránit divočinu na Šumavě.

Děkuji a věřím, že právě Vaše pomoc přijde včas. Jakýkoliv příspěvek můžete poslat prostřednictvím této adresy http://www.hnutiduha.cz/podpora/

Petr Machálek
ředitel Hnutí DUHA

P.S.: Každý příspěvek, kterým nás v této nelehké době podpoříte, má smysl. Chcete-li nám pomoci i na místě a být u toho, napište mi prosím na email reditel@hnutiduha.cz.

O kontroverzní práci Jana Stráského se můžete dočíst více třeba zde (klikni).

Jakou funkci má kůrovec při obnově lesa si přečtěte v naší studii (klikni).

Tiskovka: Demonstrace na obranu knih

Wednesday, June 15th, 2011
Demonstrace na obranu knih

Demonstrace na obranu knih

Internetovou verzi Výzvy na obranu knih,  protestující proti vládnímu záměru zvýšit DPH na knihy, a tím výrazně omezit českou knižní produkci, podepsalo do dnešního dne takřka 160 000 lidí.

Tisková zpráva: Domnívali jsme se, že naše argumenty o devastujícím účinku zvýšení DPH pro české knihy, podepřené podpisy signatářů – nakladatelů, knihkupců, ale zejména čtenářů, přesvědčí naši politickou reprezentaci ke změně názoru. Přestože vládní politici tyto argumenty vesměs uznali, odmítli z krátkozrakého důvodu “udržení koalice” na avizovaném plánu zvýšení DPH cokoli měnit. Dne 7. 6. 2011 pak poslanecká sněmovna v prvním čtení novelu zákona o DPH schválila. Tím náš boj proti tomuto nesmyslnému záměru rozhodně nekončí! Zákon musí projít celým legislativním procesem a musí být schválen během dalších dvou parlamentních čtení, při nichž může být upraven pozměňovacími návrhy. V tlaku na politiky proto chceme dále pokračovat – představenstvo Svazu českých knihkupců a nakladatelů svolává demonstraci proti chystanému zvýšení DPH na knihy a tiskoviny. Demonstrace se uskuteční ve středu 22. června 2011 v 16 hodin v Praze na Staroměstském náměstí pod heslem Nezdaňujte čtení, nezdaňujte informace!

Knihkupce žádáme, aby o demonstraci informovali na svých prodejnách, nakladatele žádáme, aby informovali své spolupracovníky – autory, překladatele, editory, redaktory, typografy, tiskaře. Ostatní, kterým není osud českých knih lhostejný, zejména školy, knihovny, kulturní zařízení, ale i čtenářskou veřejnost, žádáme o šíření pozvánky na demonstraci podle svých možností. Ale hlavně – přijďte nás prosím podpořit!
Více info na www.sckn.cz