Archive for July, 2011

Song: Face 2 Face s Alef Zero + nový web

Tuesday, July 19th, 2011
Alef Zero Poster

Alef Zero Poster

Jelikož s naší pardubicko-chrudimskou kapelkou Alef Zero právě dokončujeme nové LP se zatím pracovním názvem Back to Zero, dovolil bych si zde z něj alespoň na ukázku mrsknout jeden song, který jste mohli párkrát slyšet i na Radiu 1. Přeji příjemný poslech.

Aktualizace: Právě včera byl konečně spuštěn nový web kapely Alef Zero. Pro shlédnutí klikni na odkaz Alef Zero v sekci Links po pravé straně.

As we are just finishing a new LP with our Pardubice-Chrudim-based band Alef Zero with the working title Back to Zero, I’d like to present at least one song therefrom here that you might have heard a few times on Radio 1. Have a nice listening.

Update: Yesterday, a new Alef Zero website was finally launched. To view it click on the Alef Zero link in Links section on the right side.

Alef Zero (2011) Face 2 Face

Get the Flash Player to see this content.

Odkaz pro stažení / Free Download Link

Text písně naleznete v sekci Free Download Music / Lyrics.
For the lyrics go to the Free Download Music / Lyrics Section.