Archive for February, 2012

Shell: Ropa za každou cenu

Monday, February 13th, 2012

Někteří lidé se diví, proč se zásadně vyhýbám benzínkám společnosti Shell, vždyť přece mají tak kvalitní benzín. Ty důvody jsou jednoduché – Shell se podílí na masivní likvidaci životního prostředí a porušování lidských práv ve světě, především pak v Nigérii, a to v míře, jakou si běžný konzument ani nedovede představit. O jejich aktivitách jsem se poprvé dozvěděl někdy v první polovině 90. let, kdy se zvedla vlna odporu kvůli její činnosti v nigerijské oblasti Ogoni. Místní lidé v čele s Ken Saro-Wiwou, nigerijským spisovatelem a nositelem prestižních cen jako Goldman Environmental Prize a Right Livelihood Award, nenásilným způsobem protestovali proti praktikám Shellu. Výsledek: jejich protesty nigerijský vojenský režim, který Shell udržuje u kormidla, krvavě potlačil a Ken Saro-Wiwu v roce 1995 oběsil, na jeho smrti má Shell přímý podíl. Organizace Amnesty International spustila novou kampaň, připojte se prosím. Zde je pár informací, které je dobré vědět, než zase budete tankovat u Shellu:

Shell in Nigeria

Shell in Nigeria

V Nigérii, v oblasti delty řeky Nigeru, dochází k rozsáhlým únikům ropy, které ničí životy tisíců obyvatel a desítky hektarů půdy a vodních ploch. Hlavní těžební společností je zde firma Shell. Výzkum Amnesty International ukázal, že navzdory prohlášením Shellu vede činnost této firmy v deltě Nigeru k porušování lidských práv. Amnesty International proto vyzývá společnost Shell k zaplacení 1 miliardy amerických dolarů jako prvotního vkladu do fondu na vyčištění zasažených míst.
I přesto, že byl Shell, na základě protestů místních obyvatel nucen zastavit v roce 1993 svou aktivní činnost v deltě Nigeru, systém potrubí stále pokrývá celé území a úniky ropy jsou vážným problémem. Obyvatelé se už nemohou živit rybolovem ani zemědělstvím, dýchají znečištěný vzduch. 75 % venkovských obyvatel nemá přístup k pitné vodě.
Jedním z mnoha případů, na které AI poukazuje, jsou dva úniky ropy na území Bodo v regionu Ogoniland z roku 2008. Shellu trvalo poprvé 72 a podruhé 77 dní než závadu opravil a proto došlo k obrovskému zamoření polí a rybníků v oblasti kde žije 69 000 obyvatel. Tři roky po této havárii nedošlo k nápravě a území nebylo vyčištěno.

Shell v číslech
• Podle expertů, vytékalo 4 000 barelů (kolem 470 000 litrů) ropy denně.
• V srpnu 2008 vytékala ropa z ropovodu kolem města Bodo minimálně 10 týdnů.
• Ropné znečištění ovlivnilo život 69 000 obyvatel.
• Ceny ryb se před znečištěním pohybovaly kolem 0,35 dolarů, po znečištění se ceny ryb pohybují mezi 1,95 a 3,25 dolary.
• V roce 2009 nabídla společnost Shell ropou zasažené komunitě Bodo čítající 69 000 lidí 50 pytlů rýže, 50 pytlů fazolí, 50 krabic mléka, cukru a rajčat a 50 krabic oleje.
• Zisk Shellu se v roce 2010 zdvojnásobil – z 9,8 miliard na 18,6 miliard dolarů.
• Kolem 73 % ropovodů v Nigérii mělo být vyměněno už před 10 lety.

Program OSN pro životní prostředí (UNEP) odhadl rehabilitaci území delty Nigeru na 25 let a zdůraznil, že musí být zřízen speciální fond s částkou 1 miliardy dolarů, aby bylo možné zahájit plošné čištění. Uvedl rovněž, že firma Shell již několik let selhává ve vyčištění celé oblasti od ropných skvrn. I přesto, že značnou část odpovědnosti za dlouhotrvající porušování lidských práv v deltě řeky Nigeru nese i nigerijská vláda, ze zprávy UNEP je jasné, že podstatná část odpovědnosti leží na společnosti Shell.

Link na kampaň Amnesty International je zde – klikni.