Archive for April, 2014

Nahrávka: Kultra! 2014 Demo

Wednesday, April 16th, 2014

Desítky trapasů. Stovky koncertů. Tisíce děkovných i rozhořčených dopisů. Statisíce špeků. Čtrnáct let v komatu. Pět nových nahraných písní. Taková je stručná, lehce namátková, dosavadní bilance existence Kultra!, enfant terrible rožnovské punkové scény.

Kultra! Demo 2014

Kultra! Demo 2014

Konečně se nám podařilo nahrát, smíchat a k volnému stažení a poslechu dát na web demo, které vzniklo za pár hodin ve zdech zkušebny v Zašové přístupem Do It Yourself (ale opět dík patří i Mlhovi). Jako demo je také nutno nahrávku brát – nešlo o to vyplodit bezchybný, studiový záznam – smyslem bylo co nejrychleji zachytit stav, v jakém se Kultra! po své reinkarnaci nachází, a představit ji tak nové generaci zlobivých dětí. Byť se jedná o komplet nové songy, chtěli jsme (možná jen podvědomě) zachovat určitou kontinuitu se starou Kultra!, a proto zde najdete starý text Strach v novém hudebním hábitu a track Pragmatici / Sever proti Jihu, ve kterém zaznívá část textu a muziky Kultra! devadesátých let. Hudba i texty jsou z dílny Kultra!, jedním textem (Salto Mortale) přispěla i Olina, zpěvačka původní sestavy. Všechny texty naleznete na těchto stránkách v sekci Kultra! nebo klikni zde.

A teď už poslechněte (stačí kliknout na odkaz), stahujte (klikněte pravým tlačítkem a dejte Uložit odkaz jako), plivejte do rukávu, sdílejte, šiřte a přijďte někdy na koncert. Vaantrekill

Dozens of embarrassments. Hundreds of gigs. Thousands letters of thanks and resentment. Hundreds of thousands of spliffs. Fourteen years in a coma. Five new recorded songs. Such is a brief, slightly random, previous score of the existence of Kultra!, the enfant terrible of the Rožnov punk scene.

Finally, we have managed to record, mix and make available on the web for free download a demo that was created in a couple of hours within the walls of our rehearsal room in Zašová in the Do-It-Yourself style (but once again, thanks to Mlha). It should also be understood as a demo recording – it was not about producing a flawless studio recording – the intention was to capture as quickly as possible the state in which Kultra! find itself after its reincarnation and introduce it to a new generation of naughty children. Although they are brand new songs, we wanted (perhaps subconsciously) to maintain a certain continuity with the old Kultra!, and therefore you will find the old lyrics of Strach in a new music robe and track Pragmatici / Sever proti Jihu, which incorporates the lyrics and music of the 1990s Kultra! Music and lyrics are written by Kultra!, with one contributed by Olina, the singer of the original Kultra! line-up. All the lyrics can be found on these pages in the Kultra! section or click here.

And now listen (just left click on the link), download (right click on the link and select Save Link As), spit contemptuously, share, disseminate and come to a gig one day. Vaantrekill

KULTRA! (2014) DEMO (KOMPLET)

Odkaz pro stažení / Free Download Link

Kultra! (2014) Zákon džungle

Přehrát – Odkaz pro stažení / Play – Free Download Link

Kultra! (2014) Salto Mortale

Přehrát – Odkaz pro stažení / Play – Free Download Link

Kultra! (2014) Strach

Přehrát – Odkaz pro stažení / Play – Free Download Link

Kultra! (2014) V čele se Stranou

Přehrát – Odkaz pro stažení / Play – Free Download Link

Kultra! (2014) Pragmatici / Sever proti Jihu

Přehrát – Odkaz pro stažení / Play – Free Download Link