13. narozeniny Laminate: 1998-2011

13 Years of Laminate

13 Years of Laminate

Kdo: Vaant, Vaczech, Mis(s)chief + hosté: Miss B (Roxy Praha), Slam! (Umerkura) + 2Kangoo VJs (videoprojekce)
Kdy: středa 6.4.2011
Kde: Klub Žlutý Pes, Pardubice

Je to tady. Laminate potvrdil svůj status nejdéle fungující pravidelné drum’n'bass / breakbeat / reggae akce ve střední Evropě a tuto středu 6.4.2011 oslaví své 13. narozeniny. Od svého vzniku, kdy styly, které prezentuje, byly ve svých počátcích (tedy krom reggae, samozřejmě) a skutečném undergroundu, až po dnešek, kdy se z nich stala již klasická součást hudebního mainstreamu (ano, toť klasická geneze všech stylů), Laminát pozval stovky djs, muzikanty různých nástrojů i živé kapely. Přežili jsme dvě rekonstrukce klubu, požár, výměnu majitele, několik agresivních pitomců i několik neméně pitomých vládnoucích garnitur. Jen přibližně jsem spočítal, že Laminátů bylo něco kolem 400 (slovy čtyř set), takže jsem u Psa strávil v kuse více než rok. Celkem psycho, takto si to uvědomit. Na akci, která striktně odmítala jakýkoliv sponzoring a vstupné drží dodnes na 20 Kč, to není špatný výsledek. Lidé stále chodí v hojném počtu, který se pohybuje v závislosti na ročním období mezi 100-300 návštěvníky, vyrostla rovněž již nová generace mladých djs, kteří pořádají vlastní akce, což je dobrá zpráva oproti konci 90. let, kdy v Pardubicích v tomto smyslu chcípl pes.

Vše dobré i zlé však jednou (v případě toho zlého naštěstí) pomine a tak i my jsme zhodnotili, že 13 let je solidní čas na to, abychom předali tu naši zlomenou štafetu dále. Dohodli jsme tedy s těmi již zmíněnými mladšími, že středy převezmou a pojedou dál. Po prázdninách, v říjnu, tedy nastoupí druhá generace Laminátu. A já konečně budu moci zajít ve středu do Psa jen coby spokojený návštěvník:)

It’s here. Laminate has confirmed its status of the longest-running regular drum’n'bass / breakbeat / reggae event in the Central Europe, and this Wednesday, on June 4, 2011 it will celebrate its 13th birthday. Since its inception, when the styles it presents were in their beginnings (that is except for reggae, of course) and real underground, until today when they have become part of the ordinary music mainstream (yes, that’s the typical genesis of all styles), we have welcomed hundreds of DJs, musicians of various instruments and live bands. We have survived two reconstructions of the club, fire, change in the ownership of the club, several aggressive morons and equally idiotic ruling groups. I have just roughly figured it has been something about Laminates 400 (four hundred), so I have spent more than a year in Zluty Pes Club. Quite off-the-wall, if you realize it this way. For an event, which has always strictly refused any sponsorship and still keeps the ticket price at 20 CZK, it’s not a bad result. People still keep on coming in large numbers, varying depending on the time between 100-300 visitors; also, a new generation of young DJs has grown up who organize their own events, which is good news compared to the end of 1990′s, when Pardubice was a dullsville in this sense.

All good and bad things shall (thankfully, in case of the bad ones) pass eventually and so we have assessed that 13 years is a solid time for us to pass our broken baton on. We have therefore agreed with those already mentioned younger ones to assume Wednesdays and carry on. After the summer holidays, in October, a second generation of Laminate will board. And I’ll finally be able to go to Laminate on Wednesday just as a happy visitor:)

2 Responses to “13. narozeniny Laminate: 1998-2011”

  1. Lebloi says:

    To ze si dal dalsich 7 let po tom co ja to povesil na hrebik mne nuti rict jedine – RESPECT!!!

  2. vaant says:

    Je to haluz, co?:))) ale RESPEKT tobě samozřejmě taky, bez tebe bych těch prvních 6 let nedal. Brzy naviděnou!

Leave a Reply

 

*